Pašvaldībā
  • 20. jūlijā plkst. 9.00 Attīstības komitejas sēde            
  • 20. jūlijā plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
  • 20. jūlijā plkst. 15.00 Finanšu komitejas sēde    
  • 27. jūlijā plkst. 10.00 Preiļu novada domes sēde