Preiļu novadā Pašvaldībā

18. februārī plkst. 9:00 Attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēde

 18. februārī plkst. 15:00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

19. februārī plkst. 9:00 Finanšu komitejas sēde

 25. februārī plkst.15:00 novada domes sēde

Sēdes notiks attālināti videokonferences veidā.