Preiļu novadā

22. aprīlī plkst. 9.00 Attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēde

22. aprīlī plkst. 15.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

23. aprīlī plkst. 9.00 Finanšu komitejas sēde

29. aprīlī  plkst. 15.00 Preiļu novada domes sēde

Sēdes notiks attālināti videokonferences veidā.