Pašvaldībā
Datums Sēdes nosaukums Laiks
17.martā Finanšu komitejas sēde plkst. 11:00
18.martā Attīstības un infrastruktūras komitejas sēde plkst. 9:00
18.martā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde plkst. 16:00
26.martā Novada domes sēde plkst. 15:00