Pašvaldībā
Datums Sēdes nosaukums Laiks
19. augustā Finanšu komitejas sēde plkst. 9:00
20. augustā Attīstības un infrastruktūras komitejas sēde plkst. 9:00
20. augustā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde plkst. 15:00
27. augustā Novada domes sēde plkst. 15:00