29. oktobrī kārtējā Preiļu novada domes sēdē tika skatīts jautājums par apbalvojumu piešķiršanu Preiļu novada iedzīvotājiem sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu.

Ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem tiks apbalvoti :

Pionija Beļikova, Preiļu 1. pamatskolas skolotāja, – par ilggadēju, augsti profesionālu pedagoga darbu un sabiedriskajām aktivitātēm, Silvija Berezovska, Preiļu novada Kultūras centra māksliniece, – par nozīmīgu profesionālo ieguldījumu, Broņislavs Cakuls, SIA “Preiļu santehniķis” ekskavatora vadītājs, – par ilggadēju un godprātīgu darbu uzņēmumā, Nadežda Hļebņikova, Preiļu 2. vidusskolas direktore,– par apzinīgu un pašaizliedzīgu pienākumu veikšanu, ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā, Marija Leimane, SIA ”Preiļu slimnīca” māsas palīgs, – par ilggadēju un godprātīgu darbu pacientu aprūpē, Valentīna Madalāne, Salas pamatskolas direktora vietniece, – par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā, inovatīvu un radošu pieeju mācību procesa popularizēšanā, Valdas Martinkus, IK “Vimo” īpašnieks – par mērķtiecīgu, idejām bagātas uzņēmējdarbības attīstību un novada pozitīva tēla veidošanu, Inese Matisāne, biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs ”Puķuzirnis”” valdes priekšsēdētāja – par aktīvu darbību biedrības attīstības nodrošināšanā, Sanita Meļko, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja vietniece – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Preiļu novada attīstībā, realizējot vietēja un starptautiska līmeņa projektus, Jānis Mūrnieks, SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs – par ilggadēju ieguldījumu uzņēmuma attīstībā, Larisa Piskunova, SIA “VS Teks” darbiniece – par ilggadēju profesionālu darbu uzņēmumā, Anna Siliņa, grāmatvede – par ilggadēju profesionālu darbu grāmatvedības jomā un sabiedriskajām aktivitātēm, Inga Vilcāne, pansionāta “Preiļi” vadītāja – par ieguldījumu pansionāta attīstībā un kopējā pozitīvā tēla veidošanā, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs (vadītāja Tekla Bekeša) – par izciliem darba rezultātiem Latvijas muzeju nozarē.

Preiļu novada domes Pateicības raksti piešķirti Marijai Aniščenko, pensionārei, ilggadējai Preiļu 2. vidusskolas direktora vietniecei saimnieciskajā darbā – par ilggadēju un apzinīgu pienākumu veikšanu un godprātīgu darbu izglītības iestādē, un Janīnai Sparānei, pansionāta “Preiļi” sociālajai darbiniecei – par profesionālu un godprātīgu sociālo darbu iestādē.

Preiļu novada domes apbalvojumi tiek piešķirti, pamatojoties uz Preiļu novada domes 2018. gada 21. februāra noteikumiem „Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”, izskatot pašvaldībā saņemtos iestāžu, organizāciju, biedrību un iedzīvotāju iesniegumus.

Cienījamie iedzīvotāji! Ņemot vērā valstī noteiktos drošības pasākumus un pulcēšanās ierobežojumus Covid-19 izplatības dēļ, Preiļu novada dome nolēma atcelt 17. novembrī plānoto Latvijas Republikas 102. proklamēšanas gadadienai veltīto pasākumu Preiļu Kultūras namā.

Minētais pasākums un apbalvojumu pasniegšana tiek pārcelta uz 2021. gada maiju – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienai veltīto pasākumu.

Aicinām ievērot valstī noteiktos ierobežojumus un rūpēties par veselību, jo tikai visiem kopā sadarbojoties būs iespējams pārvarēt šo izaicinājumiem pilno laiku un svinēt svētkus klātienē.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste