Lauksaimniekiem

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomātas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7674 004 0333 platībā 1,0 ha un 7674 004 0334 platībā 1,2 ha Preiļu novada Saunas pagastā uz pieciem gadiem, un 7658 006 0186 platībā 2,1187 ha un 7658 006 0187 platībā 5,0 ha Preiļu novada Preiļu pagastā uz diviem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 22.05.2020, iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada domes e-pastu: dome@preili.lv.

Iesniegumā jānorāda kontaktinformācija.

Papildu informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel +371 28367578.