Lauksaimniekiem

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomātas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7674 007 0548 platībā 4,4352 ha Preiļu novada Saunas pagastā uz pieciem gadiem, 7656 005 0305 platībā 3,9 ha Pelēču pagastā uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām, 7601 007 0515 platībā 0,02 ha un 7601 007 0435 platībā 0,2608 ha Preiļu pilsētā uz pieciem gadiem dārzkopības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 22.06.2020., iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada domes e-pastu dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel +371 28367578.