Lauksaimniekiem

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7656 003 0092 platībā 2,82 ha Preiļu novada Pelēču pagastā, 7656 003 0033 platībā 0,3 ha Pelēču pagastā, 7658 001 0239 platībā 3,0 ha Preiļu pagastā, 7658001 0212 platībā 0,6 ha Preiļu pagastā uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 26.08.2020. iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada domes e-pastu dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel. +371 65307328.