Lauksaimniekiem

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomātas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7658 003 0035 (apbūvēta, platība 0,86 ha ) Preiļu novada Preiļu pagastā, 7674 006 0171 platībā 2,3 ha Preiļu novada Saunas pagastā, 7656 002 0410 platībā 1,1517 ha Preiļu novada Pelēču pagastā, 7674 001 0064 platībā 3,0 ha Preiļu novada Saunas pagastā, 7656 005 0284 platībā 0,8 ha Preiļu novada Pelēču pagastā uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 21.04.2021. iesniedzot pieteikumu elektroniski Preiļu novada domes e- pastā dome@preili.lv. iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildus informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel. 65307328.