Lauksaimniekiem

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumiem 7644 001 0360 platībā 1,76 ha un  7644 005 0276 platībā 0,7307 ha Preiļu novada Aizkalnes pagastā, 7656 004 0148 platībā 0,8 ha un  7656 006 0176 platībā 3,4 ha Preiļu novada Pelēču pagastā uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 18.12.2020. iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada domes e- pastu dome@preili.lv. iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildus informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel. +371 65307328.