Lauksaimniekiem

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0096 platībā 3,4 ha, 7656 001 0160 platībā 3,2 ha, 7656 001 0093 platībā 4,9 ha Preiļu novada Pelēču pagastā, uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 24.11.2020. iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada domes e- pastu dome@preili.lv. iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildus informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel. +371 65307328.