Pašvaldībā Izglītībā

17. februārī Preiļu novada dome noslēdza sadarbības līgumu ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) par sadarbību studentu un akadēmiskā personāla izglītības un zinātniski pētniecisko iespēju atbalstā un pieredzes apmaiņā.

Līgumu ar RTA rektori profesori, Dr.oec. Ivetu Mietuli parakstīja Preiļu novada domes priekšsēdētājas otrā vietniece Klavdija Zarāne, klātesot pašvaldības, kultūras un izglītības iestāžu un RTA pārstāvjiem. Abas puses pauda gandarījumu un izteica cerību, ka līguma parakstīšana ir svarīgs pamats turpmākai ciešākai sadarbībai.
Tikšanās laikā Iveta Mietule klātesošajiem pastāstīja par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas aktualitātēm, piedāvājumu klāstu un pateicās pašvaldībai par jau uzsāktajām kopīgajām aktivitātēm Preiļu pusē, jo sadarbības attiecības veicina zinātnes un pētniecības attīstību, jaunu tehnoloģiju apguvi, izstrādi un pārnesi uz nozarēm. Līdz šim pašvaldībā veiksmīga sadarbība ar akadēmiju ir izveidojusies Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejam, Preiļu novada Izglītības pārvaldei, kā arī novada domes īstenotajās aktivitātēs.
Sadarbības līgums paredz kopīgu interešu īstenošanu šādās jomās: informācijas apmaiņa, nodrošinot studiju procesu un zinātniski pētniecisko darbību; kopīga semināru, konferenču, sadarbības dienu un citu pasākumu organizēšana; kopīgu rakstu un prezentāciju veidošana un publicēšana, sadarbība mūžizglītības jomā u.c.
Noslēgtais līgums Preiļu novada domei būs kā jumta līgums un paplašinās iespējas būt par pilntiesīgu RTA projektu partneri un piesaistīt augstskolu pašvaldības projektos, aktīvāk piedāvāt studējošajiem prakses iespējas, kā arī realizēt citas kopīgas aktivitātes, kas īpaši aktuālas kļūst jaunās administratīvi teritoriālās reformas laikā un ir nozīmīgas gan Preiļu novadam, gan arī RTA kā reģionālai augstskolai.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore