Uzņēmējdarbībā

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības (izņemot lauksaimniecības) attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā.

Līdzfinansējums tiek piešķirts projektiem, kas paredz:

  • nodarbinātības veicināšanu – jaunu darba vietu radīšanu,
  • tūristu piesaisti no apkārtējām pilsētām un kaimiņvalstīm,
  • esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu,
  • līdzfinansējuma nodrošināšanu citiem ES projektiem,
  • infrastruktūras uzlabošanu.

Projekta konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapa, projekta atskaites veidlapa atrodama mājas lapā www.preili.lv no 1. marta.

Projekta pieteikumus var iesniegt Preiļu novada domes kancelejā Raiņa bulvārī 19, Preiļos no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. aprīlim.

Sīkāka informācija pa tālruni +371 26636243 vai elektroniski ineta.liepniece@preili.lv.