Sabiedrībā Pašvaldībā Preiļu novadā

Preiļu novada pašvaldības deputāti ārkārtas domes sēdē 26. martā pieņēma lēmumu sagatavot un iesniegt Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā projekta pieteikumu “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Preiļu novada ūdenstilpēs”.

Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko pastāstīja, ka vairāku gadu pieredze ir pierādījusi, ka pilnvērtīgākai zivju aizsardzības pasākumu veikšanai ir nepieciešams papildināt jau esošo aprīkojumu, tāpēc projekta ietvaros plānots iegādāties 2 eholotes ar iekšējiem ūdeņiem izmantojamu GPS, 4 meža kameras un 2 planšetdatorus. Lai novērotu nelikumīgo makšķerēšanas rīku izlikšanu, nepieciešams vairākās vietās uzstādīt meža kameras, bet eholotes nepieciešamas nelikumīgo makšķerēšanas rīku atrašanai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 7387,78 eiro.

Vairākus gadus pēc kārtas Preiļu novada dome ir veiksmīgi realizējusi zivju resursu pavairošanas projektus, ar Zivju fonda atbalstu ielaižot Pelēču ezerā daudzus tūkstošus zandartu un līdaku mazuļu.

2014. gadā tika konstatēti fakti, ka ezerā nelikumīgi tiek izķerti zandarti, tāpēc Preiļu novada pašvaldības policija sāka aktīvi veikt reidus uz Preiļu novada ūdenstilpēm: Pelēču, Limankas, Dovales un Šusta ezeriem. 2017. gadā pašvaldības policija veica 48 reidus, kuru laikā tika izņemti 7 tīkli, 21 ūda, 2 murdi un 1 žebērklis. 2018. gadā reidu laikā tika izvilktas 15 ūdas, 2 murdi, 12 paštaisīti makšķerēšanas rīki ar vairāk kā 3 āķiem. 2019. gadā izvilkti 8 tīkli, kuru garums bija no 25,5 metriem līdz 90 metriem, 2 ūdas, 1 murds, 6 paštaisīti makšķerēšanas rīki ar 5 āķiem.

Lai nodrošinātu zivju resursu aizsardzības pasākumus Preiļu novada ūdenstilpēs, pašvaldība ir piesaistījusi Zivju fonda finansiālu atbalstu nepieciešamā aprīkojuma iegādei.  2015. gadā iegādāta piepūšamā laiva ar motoru un laivas pārvadāšanas piekabi un speciālais aprīkojums: 1 termokamera un 2 jaudīgi LED lukturi (3800 lumeni). Ar termokameras palīdzību tumsā iespējams saskatīt pārkāpējus  līdz 315 m rādiusā, savukārt LED lukturi ļauj viegli orientētos tumsā.

2017. gadā tika iegādāts binoklis ar attēla stabilizēšanas funkciju un 14x lielu palielinājumu, kas nodrošina pārkāpēju saskatīšanu no liela attāluma, digitālā fotokamera ar 65x lielu optisko palielinājumu augstas kvalitātes attēlu nodrošināšanai kā arī drons ar tālvadības pulti ūdenstilpņu apsekošanas reidu veikšanai pat nepieejamās vietās.

Preiļu novada teritorijā pavisam ir 7 ezeri. No tiem publiski pieejami ir vairāki, bet visaktīvāk gan makšķernieki, gan atpūtnieki izmanto Pelēču un Limankas ezerus, kuri atrodas ģeogrāfiski izdevīgākā stāvoklī.

Pelēču ezeram ir izstrādāti ekspluatācijas noteikumi. Ezerā atrodas dabas liegums „Pelēču ezera purvs”, kura platība ir 12 ha. Dabas liegums ir arī starptautiskās vērtības Natura 2000 teritorija, tādēļ bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai ir svarīgi saglabāt ezerā mītošos augus un zivju resursus. Pelēču ezera zivju krājumu pamatmasu veido plauži, raudas, līņi un asari, mazāk ruduļi, pliči un karūsas.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste