Pašvaldībā

Preiļu novada dome
Reģ. Nr.90000065720, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
aicina darbā iepirkumu speciālistu uz noteiktu laiku

Amatam ir noteikts valsts amatpersonas statuss.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • vēlama otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, jurista kvalifikācija;
 • vēlams, lai izglītība būtu papildināta ar speciālajām zināšanām publisko iepirkumu jomā, publisko iepirkumu likuma un ar to saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
 • vēlama triju gadu pieredze ES projektu iepirkumu organizēšanā, ar būvniecību saistītos iepirkumos;
 • izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas;
 • spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • Valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valodas likumu (augstākās kategorijas līmenī).

Darba pienākumos ietilpst:

 • ar tirgus izpēti atbilstoši noteikumiem “Tirgus izpētes kārtība Preiļu novada pašvaldībā” saistītās dokumentācijas sagatavošana un izvērtēšana, līgumu projektu sastādīšana;
 • ar iepirkumiem saistītās dokumentācijas (nolikumi, tehniskās specifikācijas u.tml.) sagatavošana un izvērtēšana;
 • pretendentu piedāvājumu vērtēšana;
 • publisko iepirkumu norises gaitas protokolēšana;
 • sekošana līdzi normatīvo aktu izmaiņām publisko iepirkumu jomā;
 • pārskatu un atskaišu sagatavošana;
 • citi darbi iepirkumu procesu nodrošināšanas ietvaros;
 • būvdarbu līgumu, saimniecisko u.c. līgumu sagatavošana, tai skaitā: pakalpojumu, pirkumu, piegādes, uzņēmumu, sadarbības u.c. (izņemot nekustamo īpašumu jautājumu regulējošos), vienošanās projektu, pilnvaru, rīkojumu; jāsniedz atzinumi par iesniegto līgumu projektu atbilstību normatīvajiem aktiem un domes interesēm iepirkumu procedūras jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule,
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas,
 • valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams).

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu un dinamisku darbu,
 • darba algu 950.00 EUR.

Pieteikuma vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, CV sūtīt uz e-pasta adresi: dome@preili.lv līdz 2020. gada 17. jūnijam. Jautājumu gadījumā zvanīt +371 29481795, (darbadienās plkst. 8.00-16.00)

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065720, kontaktinformācija: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu  novads, LV-5301. Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.
Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) var iepazīties  Preiļu novada pašvaldības interneta vietnē www.preili.lv.