Pašvaldības izsoles Iedzīvotājiem

Preiļu novada dome 2022.gada 12.janvārī plkst. 11.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli par kustamās mantas, vieglā katafalka VOLVO 7403 ar valsts reģistrācijas numura zīmi EH 1112, izlaiduma gads – 1987 atsavināšanu.

Izsolāmo automašīnu var apskatīt katru darbdienu, Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot pa tālruni 29710802.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz – 2022.gada 10.janvāra plkst. 12.00 iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē Preiļu novada pašvaldībā Raiņa bulvāris 19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – EUR 600,00.

Izsoles reģistrācijas maksa 10.00 EUR un drošības nauda – EUR 60,00 maksājamas  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).