Pašvaldības izsoles

Preiļu novada dome 2020. gada 03. martā plkst. 10.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 36,1 m2 Andreja Upīša ielā 20-4, Preiļos, atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai pašvaldības oficiālajā mājas lapā www.preili.lv.

Izsoles objektu var apskatīt katru darbdienu, Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot pa tālruni +371 28367578.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz – 2020.gada 02.marta plkst. 12.00 Preiļu novada  apmeklētāju pieņemšanas un   informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – EUR 1080,00, nodrošinājuma nauda – EUR 108,00  un reģistrācijas maksa  EUR 10,00 maksājamas  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).