Preiļu novadā Pašvaldībā

Preiļu novada domes sēdē 22. decembrī deputāti apstiprināja Preiļu novada ceļu uzturēšanas klašu sarakstu 2020./2021. gada ziemas sezonai.

Preiļu novada domes Tehniskās daļas būvinženieris Artis Žukovs pastāstīja, ka ziemas sezonā autoceļi tiek sadalīti piecās ziemas uzturēšanas klasēs: A (augstākā), A1, B, C un D (zemākā) atkarībā no ceļu klasifikācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa, pieejamā finansējuma un sociālekonomiskās nozīmes.

Preiļu novada ceļi ziemas periodā no 1. novembra līdz 31. martam tiek uzturēti atbilstoši tiem piešķirtajām uzturēšanas klasēm.

Saraksts veidots saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste