Izglītībā

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs uzsāk grupu komplektāciju 2022./2023. mācību gada interešu izglītības programmās.

Aicinām vecākus aizpildīt iesniegumus par uzņemšanu pulciņos un iesniegt Bērnu un jauniešu centrā Kooperatīva ielā 6, Preiļos.

Ja Namiņa audzēknis ir nolēmis TURPINĀT apmeklēt nodarbības arī nākošajā mācību gadā, IESNIEGUMS JĀRAKSTA NO JAUNA.

Iesnieguma veidlapa pieejama:

Kontakti tālākai saziņai:+371 65381397,+371 29221574,+371 28641149, preilubjc@preili.lv