Izglītībā

2023. gadā apritēs 20 gadi, kopš UNESCO pieņēma Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Šajā gadā arī organizācija “Starptautiskā deju padome” (“Apvienoto deju Nācija”) svinēs 50. gadadienu. Ņemot to vērā, Lidices Memoriāls Čehijā, sadarbībā ar UNESCO, 51. Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei – konkursam “LIDICE 2023” bija noteikuši tēmu – DEJA.

Ir noslēgusies 51. Starptautiskās bērnu mākslas izstādes – konkursa “LIDICE 2023” Latvijas kārtas darbu atlase Rīgā, kurā piedalījās 1174 bērnu un jauniešu mākslas darbi no visas Latvijas. Latvijas bērniem Iedvesmas avots mākslas darbu veidošanā bija dažādu tautu un dažādu laiku dejas visdažādākajos tērpos, kā arī dejas dzīvajā un nedzīvajā dabā. Darbos ir attēloti gan individuāli dejotāji, gan deju grupas Dziesmu svētkos, ballēs un citos pasākumos. Vispopulārākās tēmas – latviešu tautas dejas, balerīnas, disko, breiks un dzērvju deja. Iesniegtie vizuālās un vizuāli plastiskā mākslas darbi ir apliecinājums bērnu un jauniešu radošumam, varēšanai un uzņēmībai.

Saskaņā ar Valsts izglītības centra vērtēšanas komisijas protokolu tālāk ceļam uz Lidici  un digitālajā katalogā iekļauti 126 laureātu darbi no 70 izglītības iestādēm Latvijā. 40 vizuāli plastiskās mākslas darbi, 83 vizuālās mākslas darbi un 3 animācijas filmiņas, ko veidojuši bērni un jaunieši no 4 līdz 16 gadiem.

No Preiļu novada izglītības iestāžu iesūtītajiem 19 darbiem, uz konkursu – izstādi Čehijā tika izvirzīti 4 darbi, to autori ir:

  • Rasa Skrivļa–Čevere, 13 gadi /Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija/ Darba nosaukums: Straujā liesma/ Pedagogs: Ruta Vjakse,
  • Daniils Grigorjevs, 15 gadi /Preiļu 2. vidusskola/ Darba nosaukums: Deja kā emociju brīvība/ Pedagogs: Inna Zenovjeva,
  • Ričards Kolosovs, 12 gadi /Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs, Zīmēšanas pulciņš/ Darba nosaukums: Variācija par “Nerejat(i) ciema suņi”/ Pedagogs: Kazimirs Anspaks,
  • Iluta Vaikule, Marta Vainiņa, 16 gadi /Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs, “Modes mākslas studija”, “Animācijas studija 24”/ Animācijas filmiņa: “Velteņu dancis”/ Pedagogs: Ilona Abdulajeva.

Sveicam laureātus un priecājamies par viņu sasniegumiem!

Laureātu sarakstu iespējams skatīt:

Laureātu darbu digitālais katalogs ir pieejams Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tīmekļa vietnē www.intereses.lv

Laureātu darbu digitālais katalogs

Sirsnīgs paldies bērniem, jauniešiem, vecākiem un pedagogiem, par atsaucību, radošumu, neatlaidību un dalību konkursā “Lidice 2023” Latvijas kārtā! 

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra
direktora vietniece
Anita Kolosova