Izglītībā

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālā asambleja 2020. gadu ir pasludinājusi par STARPTAUTISKO AUGU AIZSARDZĪBAS GADU. Atsaucoties šim aicinājumam, 48. Starptautiskajam bērnu mākslas konkursam “Lidice 2020” tika piedāvāta tēma “AINAVA”. Ik gadu konkursa fināls notiek Čehijas pilsētā Lidicē, bet tradicionāli jau daudzu gadu garumā konkursā piedalās arī Latvijas bērni un jaunieši, arī Preiļu novada jaunie mākslinieki piedalījās šajā konkursā un ir iekļuvuši laureātu vidū. Konkursam tika iesūtīti 1321 darbi no 54 Latvijas novadiem, tai skaitā 18 darbi no Preiļu novada. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 230 darbi, 7 no tiem ir Preiļu bērnu darbi. Laureātu darbu izstāde apskatāma  vēl līdz 10.februārim Latvijas Universitātes Zinātņu mājā.

Laureātu apbalvošanas pasākums notiks 10.februārī, uz kuru dosies arī izstādes darbu autori no Preiļiem – Justīne Šņepste (6 gadi) no Preiļu novada bērnu un jauniešu centra, skolotājs Kazimirs Anspaks; Valērija Točilkina (9 gadi), Evelīna Andersone (11 gadi), Daniils Grigorjevs (12 gadi), Ieviņa Sprukte (14 gadi) un Marta Teilāne (14 gadi) no Preiļu Mūzikas un mākslas skolas, skolotāji – Anita Puncule un Kazimirs Anspaks.

Sveicam laureātus un viņu pedagogus!

Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota vērtēšanas komisija, kuras priekšsēdētāja ir Līgatnes novada pašvaldības aģentūras “Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” Dienas, interešu un amatnieku centra vadītāja Areta Raudzepa, vērtēšanas komisijas locekļi: Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane, Rīgas bērnu un jauniešu centra “Daugmale” keramikas studijas vadītāja Dace Timule, Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja, Limbažu Mūzikas un mākslas skolas direktore Indra Laura Lazdiņa, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” (Čehijā) žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne.

Anita Kolosova,
Preiļu novada BJC direktora vietniece