Preiļu novadā Izglītībā

Pirms simts gadiem čehu rakstnieks Karels Čapeks meklēja idejas savam darbam, kā saukt “mākslīgos darba veicējus”, un viņa brālis gleznotājs Jozefs Čapeks ieteica tos nosaukt par “robotiem”. Tā slāvu izcelsmes vārds piespiedu darbam kļuva par pamatu vārdam, kas pazīstams visā pasaulē. Būtu interesanti zināt, ko Karels Čapeks rakstītu šodien, kad mūsu dzīve nav iedomājama bez dažādām ierīcēm, kas atrodas uz mūsu rakstāmgaldiem un kabatās, bez robotiem, kas palīdz mājās, ražošanas procesos, medicīnā, tehnikā.

UNESCO Ģenerālā asambleja kā galveno tēmu 2021.gadā izvirzījusi “ROBOTS un mākslīgais intelekts” un atsaucoties aicinājumam, 49.Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei – konkursam tika piedāvāta šī tēma, aicinot bērnus un jauniešus to atspoguļot savos mākslas darbos.

Neskatoties uz Covid-19 izraisīto pandēmiju un ārkārtējo situāciju Latvijā un pasaulē, 49. Starptautiskais bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2021” notiek martā Lidicē (Čehijā). Latvijā konkursa 1.kārtas izstāde notiek no 2021.gada 26.janvāra līdz 11.februārim Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē,  un šogad izstāde ir apskatāma virtuālajā vidē.

No Preiļu novada konkursam tika nosūtīti 8 audzēkņu darbi un no tiem Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti četri darbi.

Īpaši sveicam audzēkņus Annu Čakovu (5 gadi), Ričardu Kolosovu (10 gadi) no Preiļu novada bērnu un jauniešu centra Zīmēšanas pulciņa un Justīni Šņepsti (7 gadi), Kseniju Luriņu (13 gadi) no Preiļu Mūzikas un mākslas skolas, skolotājs Kazimirs Anspaks. Priecājamies par viņu sasniegumiem. Šo audzēkņu darbi piedalīsies konkursa noslēguma kārtā Čehijā.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem, vecākiem un skolotājam par ieguldīto darbu, neatlaidību un izdomu!

Noslēguma pasākums – apbalvošana šogad notiks tiešsaistē 2021.gada 11.februārī Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē. Pasākums tiks filmēts un fails ar apbalvošanas pasākumu nosūtīts katram skolotājam, lai sev un skolēniem vēlamā laikā to būtu iespēja noskatīties.

Aicinām vecākus, draugus, skolotājus, skolēnus un visus interesentus apskatīties izstādes galerijuwww.intereses.lv/latvijas-kartas-laureati-49-starptautiskaja-bernu-makslas-izstade-konkursa-lidice-2021/, lai ļautos mūsu bērnu un jauniešu radošā gara un fantāzijas lidojumam, darbu veidošanā izmantotā materiāla pārvērtībām, kuru rezultātā tapuši  visneparastākie roboti un nākotnes būtnes. Galerijā redzami visas Latvijas skolēnu izstrādāti 186 vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas darbi, kā arī animācijas īsfilmas.

 

Anita Kolosova
Preiļu novada BJC direktora vietniece,
+371 26363252