Pašvaldībā

Preiļu novada atkārtota ārkārtas domes sēde 2020. gada 13. augustā plkst. 8.00
Preiļu novada domes 2. stāva aktu zālē, Raiņa bulvāris 19, Preiļos

Darba kārtība

  1. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā
  2. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
  3. Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos projekta Nr.3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1.stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai” ieviešanas nodrošināšanai”
  4. Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos projekta Nr.3.3.1.0/20/I/012 “Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana, Daugavpils ielā 64, Preiļi” ieviešanas nodrošināšanai
  5. Par papildus finansējuma piešķiršanu SAM 9.3.1.1. projektam Nr.9.3.1.1/18/I/009 “SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDE UN ATTĪSTĪBA PREIĻU NOVADĀ”
  6. Par grozījumiem novada domes 2020. gada 2. jūlijā lēmumā Nr.10 p.1.2

Priekšsēdētāja otrais vietnieks

Klavdija Zarāne