Kultūrā Sabiedrībā

Preiļu novada iedzīvotāji ir vieni no šī gada Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem, kuri piedalās svētku radīšanā, Dziesmu un Deju svētku tradīcijas kopšanā. Svētku norise būs no 30. jūnija līdz 9. jūlijam.

Jau 2. jūlijā Preiļu novada amatiermākslas kolektīvi piedalīsies XXVII Vispārējo Dziesmu un XVII Deju svētku gājienā. Latgale uzsāks gājienu plkst. 14.30 un Preiļu novadu pārstāvēs astoņi tautu deju kolektīvi – VPDK “Talderi”, VPDK “Stabulnieki”, VPDK “Amizieris”, VPDK “Rušona”, Sīļukalna VPDK, Sīļukalna JDK, Aglonas JDK, JDK “Dancari”, septiņas folkloras kopas – “Vydsmuiža”, “Jumaļeņa”, “Dzeipurs”, “Rūtoj”, “Naktineica”, “Olūteņš”, “Golūda”, divi vīru ansambļi no Preiļiem un Stabulniekiem, divi mazākumtautības kolektīvi “Rjabinuška” un “Kaļinuška”, Preiļu koris “Latgale” un Preiļu jauniešu pūtēju orķestris. Gājienam pievienosies arī Latgales etnogrāfiskā vēstniecība, kas caur “Vidsmuižas Annužu” - lelli tautastērpā - iepazīstinās visu pasauli ar Latgales tradicionālo mantojumu.

Gājienā tiks iznestas “Vidsmuižas Annuža”, “Silajāņu Ilža”, “Rēzeknes Madaļa”, "Jasmuižas", Vārkavas un Šķilbēnu tautumeitas.

Ar 3. jūliju sāksies mēģinājumi tautas deju kolektīviem, koriem un pūtēju orķestrim. Savukārt ar 8. jūliju koncertos piedalīsies folkloras kopas, vīru ansambļi un mazākumtautību kolektīvi.

Lai Preiļu novada svētku dalībniekiem pietiek spēka izdejot rakstus, izdziedāt un nospēlēt skanīgākās dziesmas, un, lai mīlestība stiprina ticību sev, savam novadam un valstij!

Informāciju sagatavoja

Ilze Kudiņa

Vadītāja p.i.
ilze.kudina [at] preili.lv