Izglītībā

Preiļu Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus 2023./2024. mācību gadam šādās izglītības programmās:

  • Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle;
  • Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle;
  • Vokālā mūzika – kora klase.

Mācību ilgums – 8 gadi.

  • Pūšaminstrumentu (flauta, klarnete, saksofons, trombons, trompete, eifonijs, tuba) spēle; 
  • Taustiņinstrumentu spēle – akordeons;
  • Sitaminstrumentu spēle. 

Mācību ilgums – 6 gadi.

  • Vizuāli plastiskā māksla. 

Mācību ilgums – 7 gadi.

Plašāka informācija

Mūzikas nodaļā Laima Sondore, tālr. +371 29172296
Mākslas nodaļā Marianna Abricka, tālr. +371 29610964