Kultūrā Izglītībā Iedzīvotājiem

18. martā aprit 155 gadi, kopš dzimis viens no Preiļu muižas īpašniekiem, Krievijas Impērijas diplomātiskais darbinieks – Konstantīns Guļkevičs.

No 1891. līdz 1910. gadam viņam piederēja Preiļu muiža un daudz zemes Preiļu pagastā. Viņa vadībā Preiļu miestiņā parādījās jaunas mūra ēkas – TIM skola Daugavpils ielā, Preiļu pagasta valdes ēka Tirgus laukumā, divstāvu mūra māja Rušonas ielā, sarkanie vārti parkā, pie katoļu baznīcas, Poļu kapos…

Konstantīns Guļkevičs daudz uzmanības veltīja bērnu izglītībai. Pateicoties viņa palīdzībai, latviešu bērni varēja mācīties dzimtajā valodā. Dažreiz skolā viņš pats pasniedza zīmēšanas nodarbības. Kļuva par zīmēšanas metodikas mācību līdzekļa autoru.

Daudz uzmanības un līdzekļu viņš dāvināja reliģiskajām konfesijām. Katoļu baznīcai tika uzdāvināts liels zemes gabals, ērģeles un soliņi baznīcai.

Preiļu pilī viņš iekārtoja pareizticīgo mājas baznīcu. No Riebiņu pareizticīgo draudzes dziedātāji tajā laikā dzīvoja Preiļos. Šeit bieži notika kristības un laulības.

Preiļu luterāņiem tika dota iespēja lūgt Dievu vecajā pils ēkā. Kopienai tika arī dāvināts zemes gabals baznīcas celtniecībai, bet diemžēl sakarā ar dažādiem pārpratumiem tas netika izdarīts.

Pateicoties K. Guļkeviča viesmīlībai, Preiļu muižu apmeklēja daudzi pazīstami cilvēki.

Labu atmiņu par muižas īpašnieku kā atsaucīgu cilvēku saglabāja vietējie iedzīvotāji. Un šodien mēs to varam lasīt un pārliecināties vecajos laikrakstos un mūsdienu izdevumos.

18. martā plkst. 17:30 Preiļu mūzikas un mākslas skolas zālē notiks pirmais pasākums, kas veltīts Konstantīna Guļkeviča jubilejai. Programmā – Riebiņu un Līvānu pareizticīgo draudzes kopkora uzstāšanās. Tiks izpildītas garīgās dziesmas.

Laipni aicināts ikviens interesents!

Tatjana Kolosova,
Latvijas kultūras vēstniece