Preiļu novada pašvaldībā šogad realizējam kopumā 8 projektus Preiļu muižas kompleksa un parka attīstībai, tai skaitā muzeja un tūrisma aktivitātēm.

  • Lielākais projekts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu “Preiļu pils 1.stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai” (Nr.3.3.1.0/20/I/011) ir apstiprināts un augustā tiks parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, projekta realizācijas termiņš – 2022. gada decembris. Paredzēti Preiļu pils pārbūves darbi, tai skaitā iekšējo inženiertīklu un pieslēgumu izveidošana, kā arī ārējā ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes izbūve. Preiļu pils 1.stāvu paredzēts izsoles rezultātā iznomāt uzņēmējam ēdināšanas biznesa attīstīšanai. Papildus projektam tiks ierīkoti ārējie elektroenerģijas tīkli.
  • Latvijas-Krievijas pārrobežu programmas projekts Nr. LV-RU-023 “Parki bez robežām” (Parks without borders), kurā paredzēta Preiļu parka celiņa un tiltiņu pārbūve, parka festivāls, apmācības un citas aktivitātes. Projekta ietvaros 13. un 14. augustā Preiļos notika semināri dārzu un parku, tūrisma un viesmīlības jomas speciālistiem, kā arī citiem interesentiem. Seminārā bija iespēja uzzināt gan tūrisma aktualitātes pasaulē, gan aizdomāties par Preiļu muižas kompleksa un parka plašajām, vēl neizmantotajām attīstības iespējām, kā arī novērtēt Covid-19 krīzes ietekmi – šoreiz pozitīvi, jo, piemēram, šī gada jūlijā Preiļu novada Tūrisma informācijas centrā bija vislielākais pieteikto ekskursiju skaits visā centra 21 gada pastāvēšanas laikā!
  • Otrs Latvijas-Krievijas pārrobežu programmas projekts LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis” (630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings). Preiļu parkā tiek veidots soliņš ar dažādām skaņām 19.ggadsimta dabas un leģendu sajūtām, bet vēsturisko noskaņu paspilgtinās 19.gadsimtam piemēroti tērpi Preiļu parka gidiem.
  • Turpinās 2019. gadā uzsāktais trešais Latvijas-Krievijas pārrobežu programmas projekts Nr. LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām (Crafts)”, kurā tiek organizēta amatniecības aprīkojuma iegāde aušanai un keramikai, kas perspektīvā tiks izvietots Amatu mājā (bijusī kalpu māja Preiļu parkā).
  • Uzsākts Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu programmas projekts Nr. ENI-LLB-1-244 “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību” (Museum 2020), kurā paredzēts iegādāties digitālās tehnoloģijas Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam, organizēt apmācību seminārus un citas pārrobežu aktivitātes.
  • Ir apstiprināts vēl viens Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu programmas projekts Nr. ENI-LLB-3-462 “Radošā amatniecība kā tūrisma potenciāls” (Crafts-tour), kurā paredzēta Preiļu muižas kompleksa bijušās kalpu mājas pārbūve par Amatu māju un dažādu amatnieku meistardarbnīcu organizēšana.
  • Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā uzsākts projekts Nr. LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) jeb “Amatniecība kā tūrisma produkts bez robežām”, lai izveidotu kopīgu tūrisma produktu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Paredzēts veikt darbus Preiļu pils 2.stāvā, izveidojot vairākas telpas Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam, iekārtojot tās atbilstoši muižnieku dzīves veidam. Lai nostiprinātu apmeklētāju iegūtās zināšanas interaktīvā veidā. Plānots izveidot arī 5D (piecu dimensiju) aprīkojumu, kas ļaus iejusties un izbaudīt Borhu laika sajūtas.
  • Vēl viens projekts Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ir Nr. LLI-476 “Vides resursu pārvaldības uzlabošana” (Save past for future”) (vadošais partneris – Preiļu novada pašvaldība) ar mērķi uzlabot vēsturisko parku ar ūdenstilpnēm kā svarīgu bioloģiskās daudzveidības objektu atjaunošanu un uzturēšanu Ziemeļaustrumu Lietuvā un Latgalē. Paredzēts izstrādāt jaunu integrētu pieeju vienotai kultūras un dabas mantojuma kā “zaļās” infrastruktūras atjaunošanai, kā arī rekonstruēt un iztīrīt ūdenstilpņu sistēmu Preiļu parkā.

2019. gadā tika pabeigti vēl 2 nozīmīgi projekti:

  • Preiļu pilī ERAF “Rīteiropas vērtības” (Nr.5.5.1.0/17/I/007), izbūvējot logus un  durvis, veicot daļēju sienu siltināšanu un citus darbus;
  • parka galveno vārtu stabu restaurācija ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes līdzfinansējumu.

Ir izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas augstskolām – Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Daugavpils Universitāti, kuru studenti ir snieguši savus priekšlikumus gan Preiļu parka zonējumam un Preiļu pils interjeram, gan arī vides objektiem.

Preiļu muižas kompleksā un parkā notiekošajām aktivitātēm iespējams sekot līdzi pašvaldības mājas lapā: www.preili.lv un sociālā tīkla Facebook vietnē.

Preiļu novada domes Attīstības daļā sadarbībā ar citām struktūrvienībām tiek plānotas arī jaunas iniciatīvas, kas uzlabos gan vietējo iedzīvotāju labklājību, gan arī piesaistīs tūristus no citām Latvijas vietām un ārvalstīm. Tāpēc gaidām iedzīvotāju ierosinājumus un aicinām uz kopīgu sadarbību, lai apzinātos un lepotos ar vienu no sava novada lielākajām vērtībām – Preiļu muižas kompleksu un parku!

Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja