Logo

Preiļu 1. pamatskolas un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās projekta ietvaros 2018. gadā veikti būvdarbi, kas vērsti uz mācību vides modernizēšanu un ergonomiskas mācību vides izveidi projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/019 “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” ietvaros.

2019. gadā šajās izglītības iestādēs turpinās aprīkojuma iegāde dabas zinību kabinetiem. 2019. gada augustā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas bioloģijas un ķīmijas laboratorijas un kabineti tika nokomplektēti ar jauniem un moderniem laboratorijas galdiem, skapjiem, 2 velkmes skapjiem eksperimentu demonstrēšanai, bet ķīmijas kabinetā uzstādīts centrālais laboratorijas galds kvalitatīvu nodarbību nodrošināšanai. Uzlabotas darba vietas skolotājiem un iegādāti ergonomiski skolēnu krēsli un galdi.

2020. gada februārī izsludināta atklāta konkursa  iepirkuma procedūra “Izglītības iestāžu mācību telpu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”, kuras rezultātā izglītības iestādēm tiks piegādāts moderns  aprīkojums – multimediju sistēmas, klašu audio aprīkojums, datoru uzlādes sistēmas, projekcijas ekrāni, mikroskopi, interaktīvie ekrāni, dokumentu kameras, 3 D drukas iekārtas. Ieviešot inovatīvus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai modernai mācību videi tiks pielāgoti 21 mācību kabinets, bet  Preiļu 1. pamatskolai modernai mācību videi tiks pielāgoti 27 mācību kabineti. Metodiskais centrs tiks aprīkots ar video tiešsaistes aprīkojumu, kā arī pedagogu apmācību nodrošinājuma aprīkojumu.

SAM 8.1.2 projekta mērķis – veikt Preiļu 1.pamatskolas un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstoša vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Kopējā līguma summa 2 417 449,94 eiro. Projekta īstenošanai piešķirtais ERAF finansējums sastāda 1 799 767,00 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībai 159502,35 eiro, pašvaldības finansējums 372172,17 eiro, publiskās neattiecināmās izmaksas 86 008,42 eiro.

Projekta ieviešanas termiņš 2020. gada 31. decembris.

Informāciju sagatavoja

Ineta Valaine
Projekta koordinatore