Iedzīvotājiem
Preiļu Galvenās bibliotēkas darbinieču dalība Erasmus+ projektā “Dungeons and Librarians II”

Preiļu Galvenās bibliotēkas metodiķe Egija Gribuste un bērnu literatūras nodaļas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra vadītāja Ina Rusiņa no 2. līdz 7. oktobrim piedalījās Šauļu apriņķa Povila Višinska publiskās bibliotēkas rīkotajā Erasmus+ projektā “Dungeons and Librarians II: Quest for Gamified Reading Promotion in Youth” kopā ar bibliotēku speciālistiem no Lietuvas, Latvijas (Preiļu Galvenā bibliotēka, Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēka, Latgales Centrālā bibliotēkā) un Slovēnijas.

Projekta mērķis bija iepazīstināt bibliotekārus, kuri strādā vai plāno strādāt ar jauniešiem, ar spēļošanās (gamification) teoriju un palīdzēt viņiem gūt nepieciešamās praktiskās iemaņas veiksmīgākai mūsdienīgu, daudzveidīgu lasīšanas veicināšanas u. c. pasākumu īstenošanai, kā arī projektu izstrādei nākotnē.

Apmācību dalībnieki dalījās labajā praksē, prezentējot savu bibliotēku piemērus lasītveicināšanas un projektu īstenošanā, izspēlēja iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes, radīja un testēja gan jaunas spēles, gan veidoja spēli, ņemot par pamatu kādu jau visiem zināmu, iepazina cits cita kultūru, aktīvi diskutēja un darbojās grupās, apguva spēļošanās veidus un elementus, izmēģināja LEGO konstruktora satura pielietojumu vēsturiska notikuma atspoguļošanai (ko pēc tam iespējams izmantot dažādu notikumu, stāstu, pasaku atainošanai), devās ekskursijā uz Plunges, Šauļu un Palangas bibliotēkām, uzklausīja Šauļu bibliotēkas labos piemērus ar lielformāta grāmatu, kurā modificējami tēli un foni (mākslinieces pašdarinātas lelles, apģērbi, aksesuāri un fona ainavas, to elementi), kā arī iepazina komiksu veidošanas pamatprincipus un noslēgumā komandās izstrādāja un prezentēja projektu vai izglītības programmu idejas.

Informāciju sagatavoja

Egija Gribuste

Metodiķe
egija.gribuste [at] preili.lv