Kultūrā Iedzīvotājiem

Covid-19 dēļ noteiktās ārkārtējās situācijas laikā līdz 6. aprīlim Preiļu Galvenā bibliotēka veic izdevumu apmaiņu un apkalpo lietotājus klātienē, ievērojot drošības pasākumus.

 Izdevumi (grāmatas un žurnāli) tiek izsniegti klātienē, bet lietotājiem jāpiesakās pa tālruni vai e-pastā un jāsaskaņo ierašanās laiks. Viens apmeklētājs bibliotēkas telpās vat atrasties līdz 20 minūtēm. Ja vēlas tikai nodot izdevumus, tad par apmeklējumu nav jābrīdina iepriekš. Ārkārtējās situācijas laikā izsniegumu lietošanas termiņš automātiski tiek pagarināts, un soda nauda netiek iekasēta.

Publisko bibliotēku reģistrētiem lietotājiem ir iespēja lasīt 458 elektroniskās grāmatas vietnē 3td.lv, piekļuves paroli var saņemt zvanot vai rakstot e-vēstuli savai bibliotēkai. Vietnē pieejamas arī grāmatas bērniem.

Lai veicinātu interesi par grāmatām, bibliotēka bērnus un pieaugušos aicina piedalīties attālinātos konkursos. Konkursā “Ziemas prieku stāsts” līdz 9. martam ikviens tiek aicināts iesūtīt savas ziemas prieku fotogrāfijas kopā ar aprakstu, atsaucoties uz kādu literāru darbu. Konkursa galvenā balva ir dāvanu karte 30 EUR vērtībā apgāda Zvaigzne ABC veikalā. Ar konkursa nolikumu var iepazīties bibliotēkas mājaslapā.

Ikvienam interesentam brīvā piekļuvē pieejami studijās un pētniecībā noderīgi bibliotēkas veidoti elektroniski novadpētniecības resursi. Mājaslapas sadaļā Novadnieki/Novadnieku enciklopēdija var iepazīties ar vairāk nekā 2000 novadnieku biogrāfijas datiem. Savukārt sadaļa “Digitālās kolekcijas” papildināta ar trim jaunām kolekcijām: “Preiļu luterāņu baznīca”, “Moskvinas vecticībnieku nams” un “Priekuļu pamatskola”.

Senioriem pieejams īpašs pakalpojums – bezkontakta grāmatu piegāde mājās pilsētas robežās, ko var pieteikt, zvanot pa tālruni.

Bibliotēka turpina attālināti sniegt tematiskās uzziņas un aicina sekot līdzi aktualitātēm mājaslapā www.preilubiblioteka.lv un sociālajos tīklos. Pieaugušo literatūras nodaļā izdevumus var rezervēt un uzziņas saņemt pa tālruņiem +371 65381230, +371 29991263 vai pa e-pastu preilu.biblioteka@preili.lv, Bērnu literatūras nodaļā – pa tālruņiem +371 65381231, +371 28661351 vai pa e-pastu bernu.biblioteka@preili.lv.

Inese Šņepste,

Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece