Preiļu novadā Kultūrā

“Preiļu pilsētas valdes sēde 1930.gada 21.oktobrī vienbalsīgi nolēma atvērt bibliotēku – lasītavu š.g. 23.oktobrī un turēt atvērtu ik dienas no plkst. 18-22. “

tāds bija sākums…

Ir pagājuši 90 gadi, kopš Preiļos darbojas bibliotēka. No maza, īrēta 2-istabu dzīvokļa Liepu ielā 7 esam izauguši par Gaismas pili ar plašām, ērtām telpām, modernu aprīkojumu, bezvadu interneta pieslēgumu, mūsdienīgām lietotāju apkalpošanas iespējām, Pieaugušo mūžizglītības centru un Ģimenes digitālo aktivitāšu centru.

Laikam ritot, ir mainījušās bibliotēkas atrašanās vietas un statusi, bet ar pārliecību varam teikt, ka šodien bibliotēka ir ieņēmusi to cieņas un atzinības piepildīto vietu sabiedrībā, kas tai arī pienākas.

Kopš pārcelšanās uz pašreizējām telpām Kārsavas ielā 4 (2006.g.) un reģiona Galvenās bibliotēkas statusa piešķiršanas 2007.g. bibliotēka veidojas par Preiļu reģiona  informācijas, izglītības, kultūras un atpūtas centru, kas sniedz tā lietotājiem augstvērtīgus izglītojošus, kultūras un arī sociāli nepieciešamus pakalpojumus.

Bibliotēkas darbinieku profesionalitāte, pieredze un entuziasms rada bibliotēkas lietotājiem komfortablu vidi atpūtai, komunikācijai un pašizpausmei.

Mūsu piedāvātie resursi un pakalpojumi izteikti balstīti uz Preiļu reģiona iedzīvotāju vajadzībām un interesēm, radīta unikāla datu bāze par dažādām reģiona dzīves jomām, novadnieku enciklopēdija un  digitālās kolekcijas.

Investīcijas reģiona skolēnu zināšanās, lasītprasmes veicināšanā un iedzīvotāju lepnuma vairošanā par novada izcilo kultūras mantojumu ir nozīmīgs bibliotēkas pienesums novada kopienas intelektuālajā izaugsmē.

Svētku reizē īpašu paldies sakām ilggadējai bibliotēkas vadītājai Inārai Batarāgai, visiem bijušajiem un esošajiem bibliotēkas darbiniekiem, Preiļu novada domei, visiem sadarbības partneriem, reģiona un Latvijas bibliotekāru saimei un ikvienam bibliotēkas lietotājam.

Īstenojot saukli “Bibliotēka – vārti uz informācijas pasauli”, esam pārliecināti, ka, tālredzīgi un ieinteresēti darbodamies kopā, spēsim izveidot bibliotēku kā vienotu, mūsdienīgu  pašvaldības informatīvo centru plašam sabiedrības lokam.

Šoreiz svētku prieku mazina neparedzēti apstākļi, taču aicinām iedzīvotājus individuāli apmeklēt bibliotēkas jubilejai veltītās izstādes un sekot līdzi bibliotēkas kolektīvajai spēlei “Es mīlu Tevi, bibliotēka!” pieslēdzoties Facebook tiešraidē 2020.gada 23.oktobrī plkst.15.00. Ceram, ka bibliotēkas 100-gadi svinēsim kopā!

Vilhelmīne Jakimova,
Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja