Kultūrā Jaunatne

Preiļu Galvenā bibliotēka saviem apmeklētājiem sniedz plašu pakalpojumu klāstu, kas neaprobežojas vien ar grāmatu un drukātās preses izsniegšanu lasītājiem. Arvien pieprasītāks kļūst bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs, kas nodrošina kā izklaides iespējas, tā arī plašu izglītojošo aktivitāšu un nodarbību klāstu, t. sk. robotikas pulciņu, zīmēšanu ar 3D pildspalvu u.c. Tāpat bibliotēka regulāri rīko dažādas izstādes un pasākumus – piedāvājums ir ļoti plašs un to novērtē arī novada jaunieši, kuri studiju procesā labprāt savas praktiskās zināšanas apgūst tieši šeit. Starp viņiem ir arī Elgars Stupāns, kurš studē Daugavpils Universitātes Profesionālās augstākās izglītības Maģistra studiju programmā “Starpkultūru attiecības”.

Preiļi ir Elgara dzimtā pilsēta un tieši bibliotēkā kopā ar draugiem bērnībā pavadīts daudz laika pēc skolas gan lasot grāmatas, gan apmeklējot dažādus pasākumus ar klasi utt., tādēļ gluži likumsakarīgi šķitis par savu prakses vietu studiju laikā izvēlēties Preiļu Galveno bibliotēku. Šobrīd, kad studijas pārsvarā notiek attālināti, iespēja to izdarīt dzimtajā pilsētā tuvāk savējiem bijis arī kā pluss, lai vairāk laika pavadītu kopā ar ģimeni.

Savu prakses laiku Preiļu Galvenajā bibliotēkā jaunietis raksturo kā ļoti pozitīvu un vērtīgu. Katru dienu bijis kāds jauns uzdevums, izbrauciens vai aktivitāte, kolektīvā uzņemts un vienmēr sagaidīts ar smaidu un patiesām rūpēm. Elgars priecājas, ka varējis ņemt dalību  dažādās Preiļu Galvenās bibliotēkas organizētajās aktivitātēs un pasākumos, piemēram, grāmatu pakomāta atklāšanas svētkos, dzejas dienām veltītajās aktivitātēs, stāstu darbnīcās u. c. Tāpat darbojies arī ar bērniem, vadot 3D pildspalvu nodarbības jaunāko klašu skolēniem, asistējis savu prakses vadītāju metodiskajos darbos, ņemot dalību metodisko dienu ietvaros, palīdzot apkopot Preiļu novada bibliotēku preses abonementu sarakstu 2023. gadam, veidojot Facebook publikācijas ar mērķi popularizēt 3td.lv e-grāmatu bibliotēku, letonika.lv un news.lv informācijas uzziņas platformas bibliotēkas mērķauditorijas lokā u. c. Tas viss ļāvis saprast, ka šeit notiek nemitīga rosība, nekas nestāv uz vietas un bibliotēkas darbiniekam jābūt ļoti daudzpusīgam, lai katru dienu spētu pielāgoties kam jaunam. Jaunietis par gūto pieredzi ir pateicīgs Preiļu Galvenās bibliotēkas metodiķei Egijai Gribustei, vadītājai Ilonai Skorodihinai un visiem darbiniekiem.

Interesanti bijis novērot kopējo apmeklētāju ainu – pakalpojumus nāk izmantot kā paši jaunākie interesenti, tā arī cilvēki gados, kā arī krievu un ukraiņu tautības cilvēki, un bibliotēka tam pielāgojas, piemēram, iepērkot jaunas grāmatas, kas izdotas krievu un ukraiņu valodās. Tāpat arī uz rīkotajiem pasākumiem un nodarbībām nāk gan bērni, gan viņu vecāki, gan seniori.

Elgars atzīst, ka, viņaprāt, ir ļoti svarīgi, lai jaunieši pēc studijām atgrieztos savā dzimtajā novadā, jo tas ļautu saglabāties novada integritātei un novadam “nenovecot”. Topošajiem vidusskolu absolventiem, kuri vēl šaubās par turpmāko studiju ceļu, viņš novēlētu vairāk ieklausīties sevī, padomāt, kas ir tas, kas padodas, kas interesē un kā to varētu attīstīt. Informācija par studiju iespējām nāk no visām pusēm, ir viegli apjukt informācijas burzmā, bet svarīgākais ir sadzirdēt pašam sevi.

Preiļu Galvenās bibliotēkas jaunumiem un aktuālajai informācijai var sekot līdzi gan mājaslapā www.preilubiblioteka.lv, gan sociālajos tīklos: Instagram, Facebook, TikTok, draugiem.lv.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Elgars Stupāns, prakse Preiļu Galvenajā bibliotēkā