Kultūrā Izglītībā Jaunatne

Preiļu Galvenā bibliotēka sadarbībā ar Preiļu novada domi un Eiropas parlamenta deputāti, prof. Inesi Vaideri rīko patriotiskās dzejas konkursu “Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!” 5.-12. klases skolēniem. Konkursa patrons ir režisors, novadnieks Jānis Streičs.

Savus dzejoļus jāiesūta līdz šā gada 30. aprīlim. Darbus vērtēs Jānis Streičs, prof. Inese Vaidere, Latvijas literāti un Preiļu Galvenās bibliotēkas pārstāvji. Žūrijas komisija noteiks uzvarētājus un labākie dzejoļi tiks izdoti dzejas grāmatā, bet autoriem būs iespēja piedalīties Aivara Eipura dzejas meistarklasē. Konkursa uzvarētāju literārie konsultanti un 10.-12. klašu grupas divi labāko darbu autori tiks apbalvoti ar iespēju viesoties pie Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres Eiropas Parlamentā Briselē.  5.-6. klašu un 7.-9. klašu grupas labāko darbu autori saņems vērtīgas balvas no Eiropas Parlamenta. Apbalvošana notiks Lāčplēša dienai veltītā pasākumā 2020. gada 11. novembrī Preiļu Galvenajā bibliotēkā.

Konkursa mērķi ir veicināt jauniešu radošo izpausmi, interpretējot sabiedrībā notiekošos procesus, atklāt jaunus talantus un stiprināt jauniešu piederību savai valstij, paužot attieksmi pret sabiedrībā notiekošajiem procesiem.

Ar šo konkursu Preiļu Galvenā bibliotēka turpina Salacgrīvas novada bibliotēkas aizsākto tradīciju, rīkojot Vidzemes Patriotiskās dzejas konkursu, kurš ir noticis astoņas reizes.

Ilona Skorodihina,
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja
ilona.skorodhina@preili.lv
tālr.: +371 65381228