Kultūrā

29. aprīlī Līvānu Kultūras centrā ar prieku izdejota XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” un koncerta “Balts” - Preiļu un Līvānu novadu deju kolektīvu skate.

Skatē piedalījās 15 deju kolektīvi: 8 kolektīvi no Preiļu novada un 7 kolektīvi no Līvānu novada.

Pēc žūrijas komisijas vērtējuma, visi kolektīvi ir kļuvuši par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku  dalībniekiem, iegūstot:

  • Sīļukalna vidējās paaudzes deju kolektīvs /vadītāja Anita Upeniece/ I pakāpes diplomu (43.00 punkti),
  • Sīļukalna Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs /vadītāja Anita Upeniece/ I pakāpes diplomu (42.80 punkti),
  • Preiļu novada Kultūras centra deju kopa "Talderi" /vadītāja Silvija Kurtiņa/ Augstākās pakāpes diplomu (45.70 punkti),
  • Rušonas vidējās paaudzes deju kolektīvs "Rušona" /vadītāja Dina Staškeviča/ II pakāpes diplomu (39.80 punkti),
  • Aglonas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs /vadītāja Dina Staškeviča/ II pakāpes diplomu (35.30 punkti),
  • Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu KC deju kopa "Dancari" /vadītāja Ilze Broka/ I pakāpes diplomu (54.50 punkti),
  • Stabulnieku Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Stabulnieki" /vadītāja Ilona Balode/ Augstākās pakāpes diplomu (46.00 punkti),
  • Galēnu Kultūras nama deju kolektīvs "Amizieris" /vadītāji - Ilze Kudiņa un Ilmārs Dreļs/ I pakāpes diplomu (43.30 punkti).

Paldies kolektīvu vadītājiem un ikvienam dejotājam par ieguldīto darbu svētku repertuāra apguvē! Mēs varam lepoties ar Preiļu novada dejotāju stāju, iznesību, attieksmi un varēšanu.

Lai kopā mums izdodas piedzīvot un izdzīvot Dziesmusvētku tradīcijas 150gades zīmē ritošos svētkus!

Informāciju sagatavoja

Preiļu un Līvānu novadu deju kolektīvu virsvadītāja 
Silvija Kurtiņa