Sabiedrībā

1. oktobrī Preiļu novada kultūras namā Starptautiskās senioru dienas pasākumā tikās vecākā gadagājuma ļaudis. Šogad Preiļu novada Pensionāru biedrība uz svētkiem bija aicinājusi arī seniorus no kaimiņu novadiem. Kopīgajā pasākumā piedalījās ciemiņi no Vārkavas, Aglonas un Riebiņu novadiem.

Starptautiskās Senioru dienas svinības ievadīja Irēnas Kjarkužas dziedātā Preiļu himna. Pensionārus svētkos sveica Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne, Latgales reģionālās Pensionāru apvienības valdes priekšsēdētāja Helēna Piziča, Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītājs Lauris Pastars, Preiļu novada Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins, Preiļu novada pansionāta “Preiļi” vadītāja Inga Vilcāne, Preiļu novada Pensionāru biedrības vadītāja Marija Briška un Preiļu novada Slāvu kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja Natālija Lapoško. Seniorus svētkos sveica arī kaimiņu pašvaldību pensionāru biedrību pārstāvji.

Tradicionālo ikgadējo pasākumu kuplināja pašdarbības kolektīvi. Ar skanīgām dziesmām klātesošos iedvesmoja Riebiņi novads Senioru biedrības ”Riebiņu varavīksne” vokālais ansamblis ”Ilūzija” (vadītāja Līga Gžibovska), Rušonas pagasta sieviešu vokālais ansamblis ”Iedvesma” (vadītāja Lilita Valaine), Preiļu novada senioru vokālais ansamblis “Virši” (vadītāja Santa Karīna Oša), Preiļu novada kultūras centra senioru ansamblis ,,Kaļinuška” (vadītāja Svetlana Stepanova).

Svētku programmu emocionāli papildināja atraktīvie deju kolektīvi: Preiļu Kultūras centra senioru deju kolektīvs ,,Brūklenājs” (vadītāja Valentīna Brice) un Vārkavas novada senioru deju kopa “Dzīves virpulī” (vadītāja Larija lazdāne).

Kā patīkams pārsteigums senioriem bija Imanta Kalniņa dziesmas Rolanda Nagļa izpildījumā, bet smaidu un īpaši pozitīvas emocijas ikvienam sagādāja kultūras centra pārstāves Ināra Určas iejušanās kārtējā humoristiskajā tēlā.

Pasākumu vadīja Kultūras centra vadītāja vietniece Silvija Kurtiņa, un, ievērojot šobrīd noteiktos drošības pasākumus, ikviens varēja baudīt Preiļu novada domes sagādāto cienastu – tēju, kafiju un uzkodas.

Maija Paegle,
Preiļu novada doms sabiedrisko attiecību speciāliste