Izglītībā

Preiļu 2. vidusskolā sākusies skolēnu uzņemšana 1.klasē.

Iesniegumu var uzrakstīt skolas kancelejā. Līdzi jāpaņem skolēna dzimšanas apliecība.

Preiļu 2. vidusskolas administrācija