Izglītībā

Aicinām mūsu skolas absolventus un skolotājus, īpaši absolventus jubilārus, uz tradicionālo absolventu vakaru „Vai atceries…”.
Absolventu salidojums notiks Preiļu 2. vidusskolā š.g. 4. februārī plkst. 17.00.

  • Programmā:
    • 17.00 – reģistrācija, izstādes apmeklēšana skolas muzejā;
    • 18.00 – svinīgais pasākums skolas aktu zālē;
    • 20.00 – tikšanās ar skolotājiem un klasesbiedriem klašu telpās;
    • 21.00 – diskotēka visām paaudzēm.

Dalības maksa – EUR 2.00.
Pasākumā notiks fotografēšana un video filmēšana.

Preiļu 2. vidusskolas kolektīvs