Video Pašvaldībā Uzņēmējdarbībā

Preiļu novadā ar mērķi uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju piesaisti ir uzsākta degradēto teritoriju sakārtošana un jaunas infrastruktūras izbūve. Projektu gaitā tiks izveidotas divas jaunas industriālās zonas, kas ļaus ne tikai uzņēmumiem attīstīt savu darbības virzienu, bet arī radīs vismaz 18 jaunas darba vietas.