Sabiedrībā Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Oktobra vidū Preiļos atbilstoši noteiktām prasībām uzsākta apkures sezona, informē SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs.

Šī gada rudens sākums bija silts un saulains, tāpēc oktobra sākumā straujā temperatūras noslīdēšana un laika apstākļu pasliktināšanās mudināja cilvēkus sazināties ar Siltuma un ūdens apgādes nodaļu ar lūgumu pieslēgt apkuri. Apkurei pirmā tika pieslēgta dzīvojamā māja Pils ielā 6 (7. oktobrī), dienu vēlāk tika pieslēgta dzīvojamā māja Pils ielā 8. 9. oktobrī apkure tika uzsākta pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” un pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” filiālē “Auseklītis”, savukārt laika posmā no 12. oktobra līdz 16. oktobrim (it īpaši 15.-16. oktobrī) apkure tika pieslēgta arī lielākajai daļai pilsētas daudzdzīvokļu namu. Pēdējā māja – Liepu ielā 12a – pieslēgta apkurei tika 19. oktobrī.

Jāteic, ka šogad dažām daudzdzīvokļu mājām apkures uzsākšanu kavēja sistēmas atgaisošana, proti, vairākos dzīvojamo māju apkures stāvvados un radiatoros bija sakrājies gaiss, kā rezultātā siltums nenonāca līdz dzīvokļiem. Sistēma dažu dienu laikā tika pakāpeniski atgaisota gan caur dzīvojamo māju pagrabiem, gan arī caur dzīvokļos esošajiem radiatoriem. Tāpat atklājās, ka dažos dzīvokļos vasarā bez saskaņošanas tika nomainīti radiatori, pie tam diezgan neprofesionāli, un, pieslēdzot apkuri, radās avārijas noplūdes. Tomēr kopumā apkures sezona sākās bez lieliem sarežģījumiem!

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” vērš uzmanību, ka apkures pieslēgšana nenozīmē siltuma padevi visu diennakti – tā ir atkarīga no siltummezglu noregulējumiem dzīvojamās mājās, kuru parametri ir iestatīti, balstoties uz konkrētās mājas iedzīvotāju vēlmēm, un laika apstākļiem. Tas nozīmē, ka Preiļos katrai dzīvojamai mājai ir uzstādīti savi iestatījumi, pie kādas temperatūras siltummezgls ieslēgsies un pie kādas – izslēgsies. Tāpēc nereti Preiļos ir situācijas, kad kādā mājā ir ļoti karsts, savukārt citviet – apkure jau ir atslēgusies, jo āra temperatūras sensori ir sasnieguši iestatīto temperatūru.

Vladimirs Haritonovs stāsta, ka siltummezgliem uzstādītā automātika strādā labi, un tajās dienās, kad āra temperatūra paaugstinājās, siltuma padeve tika apturēta. Savukārt Siera rūpnīcas mikrorajonā ir četru cauruļu sistēma (atsevišķi karstais ūdens un apkure), un automātika uz apkuri ir uzstādīta Siera rūpnīcas katlumājā, kas arī regulē siltumu, atkarībā no āra temperatūras.

Kā arī atgādinām, ka samaksa tiek veikta tikai par patērēto siltumenerģiju! Un ilgstoša siltuma padeves atlikšana vēlāk var ietekmēt apkures rēķinus, jo aukstas mājas iesildīšanai nepieciešams ievērojami vairāk resursu!

Par oktobra norēķinu perioda siltumenerģijas maksājumiem SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļa informēs novembrī, tādēļ sekojiet līdzi jaunākajai informācijai!

2020./2021. gada apkures sezonas siltumapgādes tarifi Latvijā EUR/MWh (bez PVN)

Pēc SPRK datiem (22.10.2020.)

Inga Krekele,
SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste