Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju un ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus telpu tīrīšanai, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanās riskus, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sākot ar 27. martu ir uzsācis apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu papildu sanitārās kopšanas pasākumus – dezinfekciju ar spēcīgu virsmu dezinfekcijas līdzekli VIROCID.

Katru darba dienu laika posmā no plkst. 9:00 līdz 12:00 SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sētnieki un nepieciešamības gadījumā šim darbam piesaistītie palīgstrādnieki ar dezinfekcijas līdzekli un lupatiņu apstrādā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpu ieejas durvju rokturus, kāpņu margas, pastkastītes, palodzes, kā arī pagrabtelpu ieejas durvju rokturus. Arī paši strādnieki ievēro maksimālu piesardzību – lieto sejas maskas, aizsargbrilles, gumijas cimdus.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksa netiks palielināta. Visi izdevumi un paveikto darbu apjomi tiks apkopoti un par izmaksu kārtību tiks lemts atsevišķi.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina arī pašiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ievērot piesardzības pasākumus!

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem, dzīvojamo māju iedzīvotāji tiek aicināti:

  • Bez nepieciešamības neapmeklēt koplietošanas zonas, bet, tās apmeklējot, ievērot savstarpējo divu metru distanci. Piemēram, kāpņu telpās kaimiņiem, ejot pa kāpnēm, samainīties vietās, kurās maksimāli iespējams ievērot divu metru distanci;
  • Neapmeklēt bērnu rotaļu laukumus;
  • Nerīkot savās mājsaimniecībās svinības un citus pasākumus, kuru dalībnieki nav jūsu mājsaimniecības iedzīvotāji;
  • Ievērot personīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus (mazgāt vai dezinficēt rokas pirms un pēc koplietošanas telpu apmeklējuma, šķaudot aizsegt muti ar vienreizlietojamu salveti utt.);
  • Iespēju robežās neaizskart koplietošanas virsmas (kāpņu margas u.c.). Ja no tā nav iespējams izvairīties, pēc saskarsmes ar šādām virsmām (durvju rokturi, koda durvju, gaismas slēdži u.c.) izmantojiet dezinfekcijas līdzekļus, salvetes un rūpīgi nomazgājiet rokas;
  • Sasveicinoties ar kaimiņiem, neizmantot rokasspiedienu vai apskāvienus. Ir daudz citu paņēmienu, lai pasveicinātu savu kaimiņu.

Dzīvojamās mājas koplietošanas telpas un ārtelpas ir kāpņu telpa, gaitenis, ratiņu telpa, pagrabs, bēniņi, pagalms, zaļā zona, bērnu rotaļu laukums, autostāvvieta un citas teritorijas, ko lieto visi dzīvojamās mājas iedzīvotāji.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” atgādina, ka visdrošākais veids, kā sevi pasargāt no vīrusa, ir personīgās higiēnas ievērošana, jo kāpņu telpu dezinfekcijai, ņemot vērā to, cik daudz cilvēku tajās nāk un iet, ir īslaicīgs efekts. Būsim piesardzīgi un atbildīgi ikdienas gaitās, ar sapratni izturēsimies pret ierobežojumiem un novērtēsim sētnieku darbu!

Inga Krekele,
SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste