Preiļu novadā Kultūrā Muzejos

18. janvārī, atzīmējot Latgales un, tostarp, Preiļu atbrīvošanas simtgadi, ar kuru noslēdzās Latvijas Neatkarības kara pēdējā aktīvās karadarbības fāze, Preiļos kupli apmeklētas norisinājās svētku svinības. Pasākuma programma interesentiem piedāvāja izzinošu ekskursiju un iespēju aplūkot un uzņemt fotogrāfijas gan pie Neatkarības kara laika, gan arī mūsdienu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku tehnikas un aprīkojuma.

Pasākums iesākās ar Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja sagatavoto izzinošo ekskursiju pa Raiņa bulvāri, kuras laikā klātesošie pie septiņām ielas vecākajām ēkām iepazinās ar deviņiem stāstiem par dzīvi Preiļos lielinieku režīma laikā.

Svinību turpinājumā iedzīvotājiem un viesiem Svētku laukumā bija iespēja apskatīt un izpētīt Neatkarības kara laika un mūsdienu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku tehniku. Biedrība “Latviešu karavīrs” piedāvāja Neatkarības kara laika bruņojuma ekspozīciju, kura ļāva iepazīties ar Neatkarības kara laika bruņojumu – bruņumašīnu un lielgabalu, ekipējumu, formas tērpiem un citiem sadzīves priekšmetiem, savukārt Zemessardzes 35. Kājnieku bataljons demonstrēja mūsdienu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku tehniku un bruņojumu.

Svētku laukumā ar svinīgām uzrunām uzstājās Preiļu novada domes priekšsēdētājas otrā vietniece Klavdija Zarāne, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja Tekla Bekeša, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja vēstures speciāliste Ilona Vilcāne, biedrības “Latviešu karavīrs” valdes priekšsēdētājs Normunds Jērums un Zemessardzes 35. Kājnieku bataljona komandieris Jānis Svilpe. Pēc uzrunām laukumā tika aizdegts simboliskais Barikāžu atceres ugunskurs, kuru aizdedza barikāžu dalībnieki – Gunārs Vilcāns, Igors Pličs un Juris Erts – kopā ar Preiļu novada domes priekšsēdētājas otro vietnieci Klavdiju Zarāni, biedrības “Latviešu karavīrs” valdes priekšsēdētāju Normundu Jērumu un Zemessardzes 35. Kājnieku bataljona komandieri Jāni Svilpi.

Latgales atbrīvošanas simtgades svinību izskaņā biedrība “Latviešu karavīrs” klātesošajiem izspēlēja teatralizētu fragmentu, piedāvājot ielūkoties pagātnē un vērot, kā Preiļi tika atbrīvoti no lieliniekiem.

Pasākuma laikā ikviens varēja sasildīties ar Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja nodrošināto un Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona gatavoto lauka virtuves putru un tēju.

Pasākumu rīkoja Preiļu novada dome un Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs sadarbībā ar biedrību “Latviešu karavīrs”, Zemessardzes 35. Kājnieku bataljonu un Preiļu novada Kultūras centru. Īpašs paldies Preiļu Romas katoļu baznīcas dekānam Jānim Stepiņam par sniegto atbalstu izzinošās ekskursijas par Raiņa bulvāri nodrošināšanā.