Uzņēmējdarbībā

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) Preiļos organizē trīs dienu apmācību kursu “Kooperācija bioloģiskajā lauksaimniecībā. Riski un ieguvumi”. Pirmā apmācību diena notiks jau rīt, 30.septembrī, savukārt pārējās norisināsies attiecīgi 6. un 14.oktobrī.

Mācību dalībnieki ir mazo un vidējo saimniecību īpašnieki vai pārstāvji, kuri jau nodarbojas vai arī plāno savu turpmāko nodarbošanos saistīt ar bioloģisko lauksaimniecību. Tā kā kooperācijas nozīme un loma Latvijas lauksaimniecībā 20 gadu periodā ir attīstījusies ļoti strauji, joprojām tā ļoti maz ir vērojama bioloģisko lauksaimnieku vidū. Kooperācija pēc būtības ir veids, kā mazie un vidēji lielie Latvijas lauksaimnieki kooperējoties var sakārtot savas saražotās produkcijas loģistiku, tirdzniecību un, iespējams, arī kopīgu pārstrādi, tādēļ mācībās galvenā uzmanība tiks vērsta uz kooperatīva izveides pamatprincipiem, tā struktūru, likumdošanu un iespējām, ko visiem kooperatīva biedriem var sniegt kopdarbības izveide.

Mācību ietvaros dalībniekiem tiks sniegta informācija, kādām attiecībām ir jāveidojas un kas ir jāievēro savstarpējā sadarbībā un komunikācijā gan kooperatīva iekšienē, gan ārpus tā. Tāpat ir zināms, ka māksla nav saražot, māksla ir saražoto pārdot. Tādēļ, lai to veiksmīgi varētu īstenot, apmācībās liela uzmanība tiks pievērsta produkcijas tirgus noieta atrašanai, savas tirgus nišas iekarošanai un kooperatīva kopējai attīstībai, balstoties uz veiksmīgu biedru saražotās produkcijas pārdošanu.

Apmācību lektores ir pieredzējušas speciālistes un ekspertes savā jomā – Gundega Jēkabsone, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas (LBLA) valdes locekle; Dace Drošprāte, kā biedre kooperatīvos “LATRAPS” un “Augļu nams”, šobrīd ir žurnāla “Dārzs un Drava” galvenā redaktore; Iluta Krūmiņa, sociālo zinātņu maģistre psiholoģijā, ar lielu pieredzi kā ilggadējai lektorei visā Latvijā par tēmām, kas saistās ar organizāciju vadību, kolektīva veidošanu un savstarpējām lietišķām attiecībām un Zanda Vipule, ieguvusi maģistra grādus ekonomikā un biznesa vadībā, kā arī starptautiskajā vadībā, pieredzējusi lektore un eksperte jautājumos par tirgus ietekmi un preču un pakalpojumu noieta iespēju veidošanu un paplašināšanu.

Mācības tiek organizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

 

Papildus informācija – LLKA lauku attīstības speciāliste Sanita Putniņa, sanita.putnina@llka.lv