Jaunatne

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina darba devējus – uzņēmumus, sociālos uzņēmumus, biedrības, valsts un pašvaldības iestādes, uz informatīvo semināru Darba projektu iespējas jauniešu nodarbināšanai” Preiļos. Seminārs notiks 2. septembrī plkst. 13.00-15.00 Preiļu novada Jauniešu centrā “ČETRI”, Kārsavas ielā 4, Preiļos.

Seminārā būs iespējams uzzināt, kādas iespējas jauniešu nodarbināšanai organizācijām piedāvā programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” darba projekti. Semināra laikā darba devēji varēs uzzināt:

  • kādu finansiālu atbalstu jauniešu nodarbināšanai iespējams saņemt?
  • kāda veida organizācijas var pieteikties projekta īstenošanai?
  • kādiem kritērijiem jāatbilst jaunietim?
  • kā pieteikties projekta īstenošanai?

Seminārā būs iespēja dzirdēt organizācijas pieredzes stāstu darba projekta īstenošanā.

ES programma „Eiropas Solidaritātes korpuss” piedāvā atbalstu darba devējiem 18-30 gadu vecu jauniešu nodarbināšanai. Darba devējam tā ir iespēja saņemt papildu finansējumu un sniegt praktisku darba pieredzi jaunietim uzņēmumā, nevalstiskā organizācijā, valsts vai pašvaldības iestādē. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 25. augustam aizpildot pieteikuma anketuwww.docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM0jp6u_301D0PrbgpDs3uFnljJrFVzaK2kCirNQ2I37nmzQ/viewform

Papildu informācija par semināru:

Jana Priedniece
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vecākā projektu vadītāja
jana.priedniece@jaunatne.gov.lv
T. +371 67356258
Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem EurodeskeTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

Papildu informācijai:

Laura Bringina
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
E-pasts: laura.bringina@jaunatne.gov.lv
t. +371 67356251