Uzņēmējdarbībā Iedzīvotājiem

7. martā no plkst. 10.00 līdz 13.30 Preiļu Galvenās bibliotēkas telpās notiks informatīvs seminārs uzņēmējiem. Tiks runāts par atbalsta pasākumiem, kas tuvāko mēnešu laikā būs pieejami no jaunā perioda ES fondu finansējuma programmām.

Pašvaldības Vecākā komercdarbības speciāliste iepazīstinās ar aktualitātēm, plānotajām investīcijām uzņēmējdarbības jomā, Preiļu rajona partnerība koordinatore Valija Vaivode informēs par jaunā perioda finansējumu no LEADER. Latgales uzņēmējdarbības centrs vadītājs Andris Kucins izstāstīs par Latvijas digitālā centra pakalpojumiem uzņēmējiem un ES pieejamo finansējumu, savukārt, ALTUM Vecākais klientu darījumu vadītājs informēs par atbalstu uzņēmējiem energoefektivitātes uzlabošanai.