Muzejos Kultūrā

11. martā Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs aicināja interesentus uz gleznotāju apvienības V.I.V.A. izstādes “Laimes formula Latgalē” atklāšanu un grāmatas “Arvīds Egle Latvijas glezniecībā” atvēršanas pasākumu.

Pirmās pasākuma daļas atklāšanas ievadvārdos Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja Tekla Bekeša atsaucās uz dzejnieces Annas Rancānes teikto, ka visām gleznotāju apvienības V.I.V.A. māksliniecēm pāri kā varavīksnes loks liecas mīlestība un piederības izjūta Latgalei, tās kultūrvidei, ainavai un valodai. Radošās apvienības dalībnieču nopietnā attieksme pret mākslu un prasības pašām pret sevi visas jaunās mākslinieces nolikušas tajā punktā, kad ir prieks un vārdos neizsakāmā laimes sajūta. Gleznotāju apvienība V.I.V.A. izveidota 2006. gadā, un to pārstāv mākslinieces Vēsma Ušpele, Ilze Griezāne, Vija Stupāne un Agra Ritiņa.

Šobrīd apskatāmie mākslinieču darbi atceļojuši no Sv. Pētera baznīcas Rīgā, kur apvienības V.I.V.A. izstāde bija organizēta kā Rīgas domes simpātiju balva par augstvērtīgu sniegumu 2019. gada konkursā “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā”.

Tekla Bekeša pateicās Marutai Plivdai un pārējiem konkursa “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” idejas autoriem un organizatoriem. Konkurss noris jau sesto gadu, un daudziem māksliniekiem, īpaši Latgales otas meistariem, tas atnesis plašu atpazīstamību.

Preiļu novada domes priekšsēdētājas otrā vietniece Klavdija Zarāne izteica gandarījumu, ka šī izstāde notiek Preiļos, un no tās jaunā paaudze var smelties iedvesmu savai radošajai izaugsmei. Apvienības V.I.V.A. pārstāves pateicās Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejam par izstādes organizēšanu, izteica gandarījumu, ka pārstāv Latgali un var nest tās vārdu pasaulē.

Izstāde “Laimes formula Latgalē” skatītājiem būs atvērta līdz 5. maijam Preiļu novada Kultūras nama izstāžu zālē.

Pasākuma otrā daļa bija pulcējusi interesentus uz grāmatas “Arvīds Egle Latvijas glezniecībā” pirmo prezentāciju. Apjomīgā monogrāfija par Rēzeknes pirmskara vienu no redzamākajiem māksliniekiem ietver ap 200 mākslas vecmeistara Arvīda Egles reproducētos darbus un mākslinieka biogrāfiju.

Grāmata tapusi kā triju pamatīgu monogrāfiju cikla noslēdzošā daļa, kuras izveidē jāpateicas radošajai grupai: idejas autoram, Latvijas Mākslas akadēmijas profesoram Osvaldam Zvejsalniekam, monogrāfijas autorei, mākslas zinātniecei Irēnai Vilčukai, dizainerei, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja māksliniecei Silvijai Berezovskai, fotogrāfam Vjačeslavam Fominam un projekta vadītājai Ingai Čekšai-Ratniecei.

Grāmatas atvēršanas pasākumā Osvalds Zvejsalnieks pastāstīja, ka augstu vērtējumu monogrāfijai ir devusi mākslas zinātniece Ingrīda Burāne. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis atzinīgi novērtējis savāktā materiāla zinātnisko piegājienu un nopietno izpēti, kas ir Irēnas Vilčukas ieguldījums grāmatas tapšanā.

Mākslas zinātniece Irēna Vilčuka stāstīja par grāmatas satura veidošanas ideju, kopīgi darbojoties ar Silviju Berezovsku, un atzinīgi novērtēja monogrāfijas poligrāfisko kvalitāti. Grāmatas autoru radošā grupa kā paliekošu vērtību izdoto monogrāfiju dāvinās izglītības un kultūras iestādēm.

Ar muzikālajiem priekšnesumiem pasākuma dalībniekus un apmeklētājus sveica Salas pamatskolas folkloras kopas “Dzeipureņš” (vadītāji Aigars Krekels, Anita Vjakse) un Preiļu 1. pamatskolas folkloras kopas “Komuļeits” (vadītājs Aigars Krekels) dalībnieki.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste