Senioriem Sabiedrībā

30. augustā uz saviem 90 mūža gadiem atskatījās preiliete Fevronija Akentjeva. No saviem 38 gadus radošā darba gadiem 32 aizvadīti Preiļu slimnīcas bērnu konsultācijā kā medicīnas māsai. Kundze rūpējās par Preiļu jaunās paaudzes veselību, labsajūtu. Nu jau šie pacienti izauguši lieli, izveidojuši savas ģimenes, aug nākamā paaudze.

Fevronijas kundzi atcerās kā ļoti sirsnīgu, atsaucīgu, gudru medicīnas darbinieci ar milzīgu atbildības sajūtu. Viņa ir pratusi arī savas labās īpašības nodot dēlam Grigorijam, kurš strādā gāzes saimniecībā un meitai Tatjanai, kura veic atbildīgus darbus tirdzniecības sfērā. Jubilāre ir gandarīta par veltīto uzmanību, priecājas, ka netiek aizmirsta un, ka bērniem ir izveidotas stipras, godīgas un darbīgas ģimenes - Fevronijas kundzei nu jau ir 4 mazbērni un 4 mazmazbērni, kuriem var palīdzēt ar uzkrāto dzīves gudrību. Tāpat arī jubilāre priecājas, ka pateicoties tuvinieku atbalstošajam plecam, pārvarēti visi dzīves pārbaudījumi.

Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška gaviļniecei pasniedza Preiļu novada pašvaldības Pagodināšanas rakstu un novēlēja jubilārei saglabāt veselību, būt tikpat možai un viedai, interesēties par notiekošo savā pilsētā un pasaulē, rast prieku sevī un dāvāt to saviem tuvākajiem cilvēkiem.

Informāciju sagatavoja

Preiļu novada Pensionāru biedrības valde