Mani sauc Nikola un mācos Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnzijas 12.V klasē. Atbalstu un pilnveidoju zaļu un videi draudzīgu dzīvesveidu. Zviedrijā pirms dažiem gadiem taku skrējējs un vides entuziasts Ēriks Alstrems aizsāka jaunu sporta veidu – plogingu. “Plocka upp’’ zviedriski nozīmē pacelt, savukārt “jogging’’ skrējiens. Atkritumu vākšana skriešanas laikā.

2020. gada 5. oktobrī es rīkoju ploginga skrējienu, kurā piedalījās brīvprātīgie 10., 11., 12. klašu skolēni. Mans mērķis bija popularizēt jauniešu vidū šo kustību. Likt novērtēt, ka vide ir mūsu katra dzīves neatņemama sastāvdaļa. Katrs skolēns tika nodrošināts ar vesti, cimdiem un atkritumu maisu, kā arī viņu uzdevums bija saģērbties sportiski un ērti. Mēs kopā bijām 13 skolēni, sadalījāmies divās grupās, katrai bija savs maršruts. Preiļu parks un jaunā Rietumu iela. Paldies SIA “PREIĻU SAIMNIEKAM’’, atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei un sabiedrisko attiecību speciālistei Ingai Krekelei par to, atkritumu šķirošanas laukumā paši varējām salasītos atkritumus sašķirot, kā arī par ekskursiju, kurā mums pateica, kas notiek ar atkritumiem un kur tie tālāk tiek nogādāti.

Mēs tiešām ieguvām gandarījumu un prieku par paveikto, ka esam izdarījuši lielu un labu darbu, bet arī ik pa brīdim mūs pārņēma nejauka apziņa, ka ir cilvēki, kuri spēj nosviest atkritumus un nenovietot tos tiem paredzētā vietā. Sajūtas bija divējādas, taču prieks par paveikto uzvarēja.

Par zaļu un aktīvu dzīvesveidu!