Iedzīvotājiem

Ir paredzēts pagarināt termiņu, kādā valsts turpina sniegt atbalstu darba devējiem, apmaksājot saistībā ar Covid-19 saslimšanu izsniegtās darbnespējas lapas. Līdz šim likums paredzēja, ka cilvēkiem, kuriem uz šāda pamata ir izsniegta darba nespējas lapa laikā no 22. marta līdz 30. jūnijam, slimības pabalstu piešķir un izmaksā par laiku no darbnespējas otrās dienas. Tagad plānots, ka šis termiņš būs pagarināts līdz 31. decembrim.

Minēto paredz otrdien, 12. maijā, valdības sēdē pieņemtais likumprojekts “Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””. Labojumi vēl ir jāpieņem Saeimai.

Likumprojekts arī paredz sniegt atbalstu cilvēkiem, kuriem izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā un kuras līdz ar to šobrīd ir pārsniegušas likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” noteikto slimības pabalsta kopējo izmaksas termiņu.

Likumprojektā noteikts, ka līdz 2020. gada 31. decembrim slimības pabalsta izmaksas periodā (ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā) neieskaita darbnespējas dienas, par kurām personai izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā.

Termiņš “līdz 2020. gada 31. decembrim” noteikts kā pagaidu laikposms, kurā, izvērtējot COVID-19 tālāko attīstību un radītās sekas, tiks lemts par nepieciešamību likumprojektā noteikto termiņu pagarināt.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists,
+371 64331829,
egils.zarins@lm.gov.lv