Uzņēmējdarbībā Iedzīvotājiem

Turpmāk, lai pārliecinātos, ka uzņēmumi darbojas godprātīgi, papildus spēkā esošajiem Sociālā uzņēmuma likumā noteiktajiem kritērijiem, sociālā uzņēmuma statuss tiks piešķirts, ja pēdējā gada laikā uzņēmumam nebūs piemērots administratīvais sods par pārkāpumu negodīgas komercprakses jomā, kā arī, ja uzņēmumam nebūs VID administrēto nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.

Likumprojekts par grozījumiem Sociālā uzņēmuma likumā ceturtdien, 30. jūlijā, izsludināti valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāpieņem valdības sēdē.

Likumprojektā arī paredzēts noteikt,  ka sociālā uzņēmuma statusu var iegūt uzņēmums, kuram nav pasludināta maksātnespēja, tas neatrodas likvidācijas stadijā, kā arī saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu. Minētais kritērijs ir nepieciešams, ņemot vērā to, ka, piešķirot sociālā uzņēmuma statusu, tiek nodrošināta iespēja saņemt sociālajiem uzņēmumiem paredzēto atbalstu, tai skaitā, finanšu atbalstu. Līdz ar to šādi būs iespēja preventīvi izslēgt nelietderīgu finanšu atbalsta piešķiršanu tiem uzņēmumiem, kuru uzņēmējdarbība nav sekmīga.

Savukārt, lai sekmētu drošus darba apstākļus un darba tiesību ievērošanu sociālajos uzņēmumos, izvērtējot atbilstību sociālā uzņēmuma statusam, tiks ņemti vērā pēdējā gada laikā piemērotie administratīvie sodi par būtiskiem pārkāpumiem darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Lai novērstu situācijas, ka sociālajā uzņēmumā tiek reģistrēts algots darbinieks, bet alga viņam netiek izmaksāta vai arī darbiniekam ir noteikts nepilns darba laiks, likumprojektā ietverts deleģējums Ministru kabinetam noteikt kritērijus algotu darbinieku nodarbināšanai, lai komersants varētu iegūt sociālā uzņēmuma statusu.

Vienlaikus, likumprojektā tiek  precizēta sociālā uzņēmuma definīcija, paredzot papildus vērtēt sociālo uzņēmumu veiktās labvēlīgās sociālo ietekmi radošas saimnieciskās darbības nozīmību.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists,
+371 64331829,
egils.zarins@lm.gov.lv